تبادل تجاری گندم و آرد ایران با دیگر کشورها برقرار شود| افزایش قیمت گندم گره گشا نیست

تبادل تجاری گندم و آرد ایران با دیگر کشورها برقرار شود| افزایش قیمت گندم گره گشا نیست

ملکی، تولیدکننده با اشاره به اختلال در صادرات آرد حاصل از ورود موقت گندم گفت: بازار باید آزاد باشد و تبادلات تجاری گندم و آرد بین ایران و دیگر کشورها تحت ضوابط خاص برقرار باشد تا این صنعت پویا بماند.؛