فناوری چینی کاشت پنبه ناجی کشاورزان شد

فناوری چینی کاشت پنبه ناجی کشاورزان شد

ورود کارشناسان چینی و فناوری‌های کشاورزی امید به بازده بالاتر، هزینه‌های کمتر و افزایش درآمد را برای هزاران کشاورز پنبه در ازبکستان به ارمغان آورده است.؛