نمایشگاه جامع کشاورزی آغاز به کار کرد

نمایشگاه جامع کشاورزی آغاز به کار کرد

صبح نوزدهم دی ماه 1401 نمایشگاه جامع کشاورزی با حضور بیش از ۳۵۰ شرکت تولیدکننده ایرانی در سطح ۲۵ هزار مترمربع در نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.؛