فیلم/ برداشت پسته در بیارجمند

فیلم/ برداشت پسته در بیارجمند

به گزارش پایگاه خبری کشاورز نگار پسته کاران بیارجمندی برداشت طلای سبز را از بیش از 5 هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول آغاز گرده اند.