جلسه فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران با رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

جلسه فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران با رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

رییس هیات مدیره و مدیرعامل فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران در دیدار با رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات حاد موجود در تولید را بیان کرده و خواستار رسیدگی به آن‌ها شدند.؛