ابلاغ تایید پروانه کسب کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی از سوی وزارت کشور به استانداران

ابلاغ تایید پروانه کسب کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی از سوی وزارت کشور به استانداران

وزارت کشور طی مکاتبه با استانداران سراسر کشور، موضوع تایید پروانه کسب کشاورزی صادره توسط نظام صنفی کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی، پیرو مکاتبه وزیر جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌ها در این خصوص را ابلاغ کرد. به گزارش خبری کشاورز نگار، معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان