توسعه زراعت چوب از برنامه‌های مهم سازمان منابع طبیعی در کشور

توسعه زراعت چوب از برنامه‌های مهم سازمان منابع طبیعی در کشور

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: در راستای دستور وزیر جهاد کشاورزی برای کاشت یک میلیارد نهال طی چهار سال آینده، یکی از برنامه‌های سازمان منابع ‌طبیعی برای تحقق این هدف، توسعه زراعت چوب در کشور است. به گزارش پایگاه خبری کشاورز نگار، عباسعلی نوبخت در بازدید از طرح ۱۳۰ هکتاری زراعت چوب