فیلم/ برداشت پسته در بیارجمند

فیلم/ برداشت پسته در بیارجمند

به گزارش پایگاه خبری کشاورز نگار پسته کاران بیارجمندی برداشت طلای سبز را از بیش از 5 هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول آغاز گرده اند.

پسته استان مرکزی خندان‌ترین پسته کشور

پسته استان مرکزی خندان‌ترین پسته کشور

رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی گفت: شناسنامه دار کردن باغات پسته استان مرکزی موجب خواهد شد که این باغات در زمره پرامتیازترین باغات پسته قرار گیرند.؛