صادرات خرمای ایران در گستره جهانی

صادرات خرمای ایران در گستره جهانی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر ایران به بیش از ۸۵ کشور دنیا با وجود تحریم ها، خرما صادر می‌کند که بخشی از این کشورها، اروپایی هستند.؛