تولید تراکتور با اهلیت‌سنجی از نیاز کشور بیشتر است/ بخشی از تراکتورهای تولیدی صادر می‌شود

تولید تراکتور با اهلیت‌سنجی از نیاز کشور بیشتر است/ بخشی از تراکتورهای تولیدی صادر می‌شود

سرپرست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: با اهلیت‌سنجی تولید تراکتور از نیاز کشور بیشتر است، در حال حاضر ما ۲۱ هزار دستگاه تراکتور نیاز داریم که تراکتورسازی ۳۰ هزار دستگاه تولید می‌کند.؛