موانع دامپروری در استان سمنان

موانع دامپروری در استان سمنان

موانع تولید تنها در بخش صنعت نیستند بلکه تولید و اقتصاد روستایی استان سمنان هم با موانعی روبرو هستند که از جمله آنها می توان به فقدان بازار برای دامداری ها اشاره کرد.؛
فیلم/ برداشت پسته در بیارجمند

فیلم/ برداشت پسته در بیارجمند

به گزارش پایگاه خبری کشاورز نگار پسته کاران بیارجمندی برداشت طلای سبز را از بیش از 5 هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول آغاز گرده اند.