جشنواره ملی پسته در دامغان برگزار می شود

جشنواره ملی پسته در دامغان برگزار می شود

دبیر جشنواره ملی پسته ایران - دامغان از برگزاری این رویداد با حضور معاون رئیس جمهور همزمان با بیست و هفتم الی بیست و نهم مهرماه سال جاری در شهرستان دامغان خبر داد.؛