استخدام ۲۲۸۸ نفر در وزارت جهاد کشاورزی

استخدام ۲۲۸۸ نفر در وزارت جهاد کشاورزی

مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی از آغاز فرایند اجرایی ثبت نام پذیرفته شدگان نهمین آزمون استخدام مشترک دستگاه‌های اجرایی (وزارت جهاد کشاورزی) خبر داد.؛