کوچک شدن اراضی، مهمترین تهدید خودکفایی گندم

کوچک شدن اراضی، مهمترین تهدید خودکفایی گندم

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکل اساسی در افزایش عملکرد در واحد، کوچک شدن اراضی است، به طوریکه ۷۰ درصد اراضی کشاورزان زیر ۵ هکتار است که میزان بهره‌وری را به شدت کاهش می دهد.؛
همه مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

همه مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

وزیر جهادکشاورزی گفت: با واریز ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر و جمع کل ۱۵۶ هزار میلیارد تومان، همه مبلغ گندم خریداری شده از کشاورزان توسط دولت در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ پرداخت شد.؛