پیگیری خسارت باغداران

پیگیری خسارت باغداران

دکتر علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی دیدار کرد؛
نشست با زنبورداران

نشست با زنبورداران

نشست معاونت بهبود تولیدات دامی استان سمنان با شرکتهای تعاونی زنبورداران برگزار شد؛