مشکلات حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی رفع شود/ گسترش سفره مردم به‌واسطه ارزان‌سازی غذا

مشکلات حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی رفع شود/ گسترش سفره مردم به‌واسطه ارزان‌سازی غذا

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر مستندسازی، بروزرسانی و اصلاح امور حقوقی سازمان تاکید کرد و گفت: در این راستا رفع مشکلات حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی مد نظر است.؛